• KX-401E

  KX-401E

  KX-401E

  型号:KX-401E 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体13g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.48 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402A

  KX-402A

  KX-402A

  型号:KX-402A 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体12.8g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.37 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402B

  KX-402B

  KX-402B

  型号:KX-402B 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体12.2g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.37 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402C

  KX-402C

  KX-402C

  型号:KX-402C 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体12.2g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.37 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402D

  KX-402D

  KX-402D

  型号:KX-402D 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体12.2g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.37 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402E

  KX-402E

  KX-402E

  型号:KX-402E 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体12.8g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.37 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402F

  KX-402F

  KX-402F

  型号:KX-402F 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体14.2g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.40 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-402G

  KX-402G

  KX-402G

  型号:KX-402G 尺寸:¢ 24/410 ¢ 28/410 重量:泵体12.8g 包装方式:60 * 40 * 40cm,1000pcs / CTN 价格:0.40 10000件/件(最低订购量) 排量:1.9±0.3cc / T

 • KX-501A

  KX-501A

  KX-501A

  型号:KX-501A 尺寸:¢ 20/410 重量:泵体11g 包装方式:56 * 38 * 40cm,2000pcs / CTN 价格:0.58 10000件/件(最小订购量) 排量:0.40-0.80cc / T

 • KX-501B

  KX-501B

  KX-501B

  型号:KX-501B 尺寸:¢ 18/410 重量:泵体8.2g 包装方式:56 * 38 * 40cm,2000pcs / CTN 价格:0.58 10000件/件(最小订购量) 排量:0.40-0.80cc / T

 • KX-501C

  KX-501C

  KX-501C

  型号:KX-501C 尺寸:¢ 18/410 重量:泵体7.6g 包装方式:56 * 38 * 40cm,2000pcs / CTN 价格:0.45 10000件/件(最小订购量) 排量:0.40-0.80cc / T

 • KX-501D

  KX-501D

  KX-501D

  型号:KX-501E 尺寸:¢ 18/410 重量:泵体7.4g 包装方式:56 * 38 * 40cm,2000pcs / CTN 价格:0.45 10000件/件(最小订购量) 排量:0.40-0.80cc / T

 • KX-501E

  KX-501E

  KX-501E

  排量:0.22-0.26ml / T Φ18/ 410

 • KX-501F

  KX-501F

  KX-501F

  型号:KX-501F 尺寸:¢ 20/410 重量:泵体9.8g 包装方式:56 * 38 * 40cm,2000pcs / CTN 价格:0.45 10000件/件(最小订购量) 排量:0.40-0.80cc / T

 • KX-601A

  KX-601A

  KX-601A

  型号:KX-601A 尺寸:¢ 28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器主体19.4g 包装:57 * 37 * 45cm,500pcs / CTN 价格:0.50 10000件/件(最小订购量) 排量:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-601B

  KX-601B

  KX-601B

  型号:KX-601B 尺寸:¢ 28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器主体17.4g 包装:57 * 37 * 45cm,500pcs / CTN 价格:0.50 10000件/件(最小订购量) 排量:0.8 +/- 0.1CC / T